Tillbaka till mätinstruktioner

9.68 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BRÄNSLEVED TILL VITTSJÖ VED OCH VÄRME

 

Mätplats
Gussiwood (9537)

 

Sortiment/ trädslag
Bränsleved (5060, 5040, 5080, 50E0, 5070 eller 5090)

 

Mätmetod/ måttslag
Travmätning (måttslag 55)

 

Dimensioner


Längd
270 - 330 cm
370 - 430 cm
420 - 480 cm
Travarna ska levereras längdsorterade

 

Diameter
Min. diameter: 7 cm ub
Max. diameter: 70 cm ub

 

Kvalitet/tillredning
Enligt ”Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av trädbränslen”. Dock ska volymavdrag göras för hålröta. Avdragsvolymen samredovisas med vrakvolymen.

 

Redovisning

Sortiment  Trädslagsfördelning
5060 (Bok)  Volymen av stockar med diameter 10 - 50 cm redovisas som bok, medan volymen av övriga leveransgilla stockar redovisas som övrigt
5040 (Björk) Volymen av stockar med diameter 10 - 50 cm redovisas som björk medan volymen av övriga leveransgilla stockar redovisas som övrigt
5080 (Ek) Volymen av stockar med diameter 10 - 50 cm redovisas som ek (trädslag 8) medan volymen av övriga leveransgilla stockar redovisas som övrigt
50E0 (Ask)  Volymen av stockar med diameter 10 - 50 cm redovisas som ask (trädslag E) medan volymen av övriga leveransgilla stockar redovisas som övrigt
5070 (Al)   Volymen av stockar med diameter 10 - 50 cm redovisas som al (trädslag 7) medan volymen av övriga leveransgilla stockar redovisas som övrigt
5090 (Löv i blandning) Samtliga trädslag redovisas som barr

Max 5% andra trädslag får ingå innan sortimentet kodas om till löv i blandning.