Tillbaka till mätinstruktioner

9.67 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRSÅGKUBB TILL MÖRRUM, VÄRÖ OCH ESLÖVSTERMINALEN

 

Mätplats

Mörrums bruk (9200), Värö bruk (9202) och Eslövsterminalen (3096)

 

Sortiment/ trädslag
Barrsågkubb SS 26 och 27

 

Mätmetod/ måttslag
Travmätning (måttslag 55)

 

Dimensioner


Längd
Minsta längd: 245 cm
Kubering efter verklig vedlängd/travbredd

 

Diameter
Min. diameter: 10 cm ub
Max diameter: 70 cm ub

 

Kvalitet
Enligt VMF Syds generella bestämmelser för sågbar barrkubb (9.04) med följande undantag:
• Max tillåten utbytesförlust får vara 90 cm (tvär- och ändkrökar tillåts ej)