Tillbaka till mätinstruktioner

9.51 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRSÅGKUBB TILL VIDA ALVESTA

 

Köpare
Vida Alvesta (9303) och Vida Urshult (9487)

 

Sortiment/ trädslag
2600/2601 (enbart gran får ingå), 2700/2701 (enbart tall får ingå)

 

Mätmetod/ måttslag
Travmätning (måttslag 55)

 

Dimensioner

Längd

Minsta längd: Gran 305 eller Tall 275 cm (kortare vrakas)

Kubering efter avtalad längd

 

Diameter

2600/2601 11 cm ub
2700/2701

12 cm ub

Max diam 34 cm i rot ub (enstaka upp till 40 cm ub tillåts).

 

Kvalitet
Anilinved och röta tillåts ej. Övriga missfärgningar av veden tillåts.

I övrigt enligt VMF Syds generella bestämmelser för sågbar barrkubb med följande undantag:

  • Max tillåten utbytesförlust får vara 90 cm (tvär- och ändkrökar tillåts ej)
  • Årsringar i bedömningsområde: Minst 8


Redovisning

För sortiment 2600/2601 gäller vid mätning med Mabema GPV:

Volymandel stock (%) med min.diameter <16 cm ub registreras som Gran, stockar med min.diameter 16 – 17,9 cm ub registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen och stockar med min.diameter >=18 cm ub registreras. som trädslag "B" i femte trädslagskolumnen

 

För sortiment 2600/2601 gäller vid manuell mätning på mätbrygga:

Volymandel stock (%) med min.diameter <16 cm ub registreras som Gran och volymandelen (%) stockar med min.diameter 16 (och grövre) registreras  som "Övrigt" i trädslagskolumnen.

 

För sortiment 2700/2701 gäller vid mätning med Mabema GPV och manuell mätning på mätbrygga:

Volymandel stock (%) med min.diameter <16 cm ub registreras som Tall och volymandelen (%) stockar med min.diameter 16 (och grövre) registreras  som "Övrigt" i trädslagskolumnen.