Tillbaka till mätinstruktioner

9.59 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TRAVMÄTNING AV TIMMER PÅ VIDAS MOTTAGNINGSPLATSER

 

Mätplats
Vidas samtliga mätplatser. För Vida Urshult gäller mätningsbestämmelsen 9.52.

 

Mätmetod
Travmätning

 

Sortiment
Talltimmer 02
Grantimmer 03
Grantimmer  04

 

Dimensioner

 

Längd
Minimilängd

 

Borgstena 306 cm (minsta utbyteslängd 280 cm)
Hästveda 308 cm (minsta utbyteslängd 280 cm)
Vislanda

370 cm (0210/0410/0420), 488 cm (0420) eller 490 cm (0210)

(minsta utbyteslängd 280 resp 370 cm)
Kubering efter avtalad längd 370 cm, 488 cm alternativt 490 cm

I längblandade partier ska virket mätas in i fallande längd. Enstaka 367 och 487 tillåts.

Hestra

​366 cm, 426 cm, 486 cm eller 546 cm

(minsta utbyteslängd 280 resp 366 cm)

Kubering efter avtalad längd 366 cm, 426 cm, 486 cm eller 546 cm

I längdblandade partier ska virket mätas in i fallande längd

Minsta längd 366 cm

Övriga mätplatser 370 cm (minsta utbyteslängd 280 cm)

 

 

Maximilängd

Borgstena 64 dm

 

Diameter

Minimidiameter 18 cm ub (enstaka ned till 16 cm ub tillåts)

 

Kvalitet
Stock avverkad av ej levande stamdel (torrstock) tillåts (lagringsröta tillåts ej).


Redovisning av sortiment 02 och 03 (gäller även Hestra)
Volymandel (%) leveransgill tall med min.diameter 20 cm ub registreras som "Tall" i trädslagskolumnen och volymandel (%) leveransgill gran med min.diameter 20 cm ub registreras som "Gran" i trädslagskolumnen.
Klenare (<20 cm ub) leveransgilla stockars volym (%) registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen.


Redovisning av sortiment 03 på Hjältevad
Volymandel (%) leveransgill tall med min.diameter 20 cm ub registreras som "Tall" i trädslagskolumnen och volymandel (%) leveransgill gran med min.diameter 20 cm ub registreras som "Gran" i trädslagskolumnen. 
Klenare (<20 cm ub) leveransgilla stockars volym (%) registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen, medan volymandelen granbarkborreskadad gran (torrstock utan lagringsröta) registreras med trädslag "V" i femte kolumnen.


Redovisning av sortiment 04 på Vida Vislanda (gäller egen avverkning)

Tall och gran får blandas i trave
Volymandel (%) leveransgill tall med min. diameter 20 cm ub registreras som "Tall" i trädslagskolumnen. Klenare (<20 cm ub) leveransgilla tallstockars volym (%) registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen. Leveransgill gran registreras som "Gran" i trädslagskolumnen.


Övrigt
I övrigt enligt "Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av sågtimmer".