Tillbaka till mätinstruktioner

9.14 AVVIKELSE FRÅN GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR LÖVKUBB TILL SÖDRA

 

Mätplats
Mönsterås bruk (9201), Mörrums bruk (9200) och Värö bruk (9202) samt terminalerna i Falköping och Stockaryd


Sortimentskod/trädslag
Kubb av Ask (27E0), Björk (2740) och Al (2770) vid trädslagsrena travar

Kubb av Björk (0640) till Mörrums bruk och Mönsterås bruk


Mätmetod
Travmätning


Tillredning
Stock med ojämnhet över stockens mantelyta på 10 cm vrakas. Rotben med en höjd som överstiger 15 cm
tillåts inte. Fällkam eller annan ojämnhet i ändyta ska understiga 10 cm. Stock får inte ha slirskada djupare in
i sågcylindern än 20 % av dennas diameter.


Dimensioner


Längd

 

Minimilängd:

Sortiment 27 270 cm Virket mäts in i fallande längd
Sortiment 0640 275 cm Virket mäts in/kuberas efter avtalad längd

 


Diameter
Min diameter 16 cm ub

Sortiment 27 16 cm ub
Sortiment 0640 18 cm ub


Max diameter

Ask Ingen begränsning
Björk och Al 80 cm ub

 

Kvalitet

Rödkärna

Max 50% av diametern

Brunkärna i ask tillåts

Röta Max 50 mm centrerad röta tillåts (röta tillåts ej i sortiment 0640)
Krök Största avvikelse tillåts med max båghöjd 10 cm

 

Redovisning
Sortimentskod 27. Vid Mörrums bruk och Mönsterås bruk förekommer även sortiment 0640. Klass 0.

Vid trädslagsblandade travar används 2736. I trädslagsredovisningen redovisas al i F(1), björk i F(3) och ask i F(4) . Observera att trädslagsfördelningsnyckeln ska vara 4.


Övrigt
Trave som innehåller mer än 20% vrak mätningsvägras.