Tillbaka till mätinstruktioner

9.41 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRTIMMER TILL EKERYDS TRÄVARU

 

Mätplats
Ekeryds trävaru (9356)

 

Sortiment/ trädslag
0110/0120 resp. 2610/2620

 

Mätmetod/ måttslag
Travmätning (måttslag 55)

 

Dimensioner

 

Längd
Minsta längd:

2610/2620 308 cm (kortare vrakas)
0110/0120 488 cm (kortare vrakas)
0210/0220 368 cm (kortare vrakas)
0310/0320 428 cm (kortare vrakas)
0410/0420 548 cm (kortare vrakas)

Kubering efter avtalad längd

 

Diameter
Minimidiameter: 12 cm ub
Maximidiameter: 70 cm i rot ub (för leveranser från Södra gäller endast maximidiameter 75 cm i rot ub för granstockar)

 

Kvalitet
Enligt "Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av sågtimmer"

 

Redovisning

För samtliga sortiment gäller:
Volymandel stock (%) med minimidiameter 18 cm ub (och grövre) registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen. Övriga stockars volym (%) registreras som "Gran" resp. ”Tall” i trädslagskolumnen


 

För leveranser från Södra gäller:

 Volymandelen granstockar med 6-20% skogsröta i ändytan registreras med trädslag "V" i trädslagsfältets femte kolumn. Skogsrötan i stock får dock inte vara centrumställd, d v s beröra märgen. Övriga stockars volym (%) registreras som "Gran" resp. ”Tall” i trädslagskolumnen.