Tillbaka till mätinstruktioner

9.24 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRSÅGKUBB TILL NYMÖLLA

 

Mätplats
Nymölla (9197) eller bilvägsmätning

 

Köpare
Horna BB - Forest AB

 

Sortiment/ trädslag
Barrsågkubb av Gran 0120, 2820), Tall (0110, 2810), Lärk (01A0, 02AF), Douglas (01X0, 28X0) och Ädelgran

 

Mätmetod/ måttslag
Travmätning (måttslag 55)

 

Tillredning
Timret levereras obarkad, jämnkapad, tillfredsställande kvistad, samt fri från insektsskador, klykor och större sprickor uppkomna före avverkning. Besvärande rotben tillåts ej.

 

Dimensioner

 

Längd
Minsta längd

Gran, 300 cm (306 - 325 cm), 400 cm (406 - 425 cm), 500 cm (506 - 525 cm)
Tall 400 cm (406 - 425 cm)
Lärk 400 cm (406 - 425 cm), 500 cm (506 - 525 cm)
Douglas och ädelgran 500 cm (506 - 525 cm)

Kuberas efter avtalad längd 300, 400 eller 500 cm

 

Diameter
Min. diameter: 12 cm ub
Max. diameter: 55 cm ub

 

Kvalitet

Krök i en led  Maximal båghöjd 1,5%
Röta Tillåts ej
Kvist Max 6 cm diameter

 

Övrigt
Trave som innehåller mer än 20% vrak mätningsvägras