Tillbaka till mätinstruktioner

9.27 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TRAVMÄTNING AV BARRSÅGTIMMER FÖR SÖDRA SKOG I MÖNSTERÅS, MÖRRUM OCH ELNARYD

 

Mätplats

Mönsterås bruk (9201), Mörrums bruk (9200) samt terminalen i Elnaryd

 

Sortiment

Barrsågtimmer (01-09)

 

Säljare

Södra Skog

 

Dimension

 

Längd

Minimilängd: 300 cm

Maximilängd: 650 cm

 

Diameter

Max.diameter: ingen begränsning

 

Redovisning

Volymandelen granstockar med 6-20% skogsröta i ändytan redovisas med trädslag ”V” i trädslagsfältets
femte kolumn. Skogsrötan i stock får dock inte vara centrumställd, d.v.s. beröra märgen. Övriga leveransgilla stockar redovisas som tall eller gran.

 

Färskhet och lagringsröta
Virket mäts in som färskt oberoende av fällningsvecka. Ingen hänsyn tas till lagringsröta

Redovisning
Vid för sen intransport anges omfattning 5 och virket redovisas med ordinarie sortimentskod

Giltighetstid
Denna tillfälliga mätningsinstruktion vad gäller färskhetskrav/lagringsröta upphör att tillämpas efter 31 december 2018

 

Övrigt
För mätning av klentimmer (SS 28) gäller "VMF Syds generella mätningsbestämmelser för klentimmer" förutom att man ska bortse från kravet på utbytesförlust/rakhet.  I övrigt enligt "Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av sågtimmer".