Tillbaka till mätinstruktioner

9.50 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GRANSÅGTIMMER TILL JG ANDERSSONS SÖNER

 

Mätplats
J G Anderssons Söner


Mätmetod/ måttslag
Travmätning m3f ub

 

 

Sortiment/ trädslag
0120 (endast gran, andra trädslag vrakas)

 

Mätning/redovisning

Samtliga säljare:

Volymandelen granstockar med 6-20% skogsröta i ändytan redovisas med trädslag ”V” i trädslagsfältets
femte kolumn. Skogsrötan i stock får dock inte vara centrumställd, d.v.s. beröra märgen.

 

För leveranser från Sveaskog gäller dessutom:
Volymandel leveransgilla stockar (%) med min.diameter 22 cm ub registreras som "Gran" i
trädslagskolumnen. Övriga leveransgilla stockars volym (%) registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen.

 

Övrigt

I övrigt gäller den generella mätningsbestämmelsen för travmätning av barrsågtimmer (9.8).

 

_____________________________________________________________________________________________


Sortiment/ trädslag
022R resp. 022Z (endast gran, andra trädslag vrakas)


Dimensioner


Längd
Minsta längd: 275 cm (sortiment 022R) resp. 305 cm (sortiment 022Z)

Endast en längd per trave. Kubering efter avtalad längd 275 resp. 305 cm


Diameter
Minimidiameter: 12 cm ub
Maximidiameter: 24 cm to ub


Kvalitet
Max tillåten utbytesförlust får vara 90 cm (tvär- och ändkrökar tillåts ej). I övrigt enligt "Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av sågtimmer".