Tillbaka till mätinstruktioner

10.03 INSÄNDNING AV MÄTDATA SAMT LAGRING AV MÄTHANDLINGAR VID MÄTSTATION

 

Teleöverföring av mätdata till SDC
Förutom stockdata sker insändning av mätdata transaktionsvis med det nya mätplatssystemet DORIS när mätningen sparas.

 

För stockdata finns en automatiserad insändningsrutin, vilken innebär att stockdata sänds till SDC med ett förinställt tidsintervall på 1-3 timmar. För att kunna kontrollera kvittenslista för stockdata från SDC över mottagna sändningar, ska dock manuell insändning ske vid arbetsdagens slut samt vid skiftgång även i samband med skiftbyte på eftermiddagen.

 


Insändning av manuella mäthandlingar för registrering på VMF HK
Mätkvitton samt slutmätta ID-handlingar insänds dagligen. Övriga ID-handlingar postas senast varje fredag.

 

Observera att vid månadsskiften gäller alltid att alla mäthandlingar insänds sista arbetsdagen i månaden.

 


Lagring av mäthandlingar vid mätstation
Samtliga mäthandlingar (ID-handling, back-up lista för stockar, stockdatablankett, mätkvitto och måttkort) ska sparas i minst två år.

 

Vid stockmätning på automatanläggning sker säkerhetslagring av de stockar som mätts in en med en extern hårddisk (NAS). För timmermätstationer med handdosa/kabeldosa används tills vidare stockdataskrivare för back-up av inmätta stockar.

 

På mätplats med tillgång till VMF Syds informationssystem behöver mätkvitto industri endast lagras 3 månader rullande. På mätplats med tillgång till SDC Arkiv behöver inte mätkvitto industri sparas. Måttkort ska sparas i minst två år och dessa måste kunna identifieras mot tillhörande mätkvitton.