Tillbaka till mätinstruktioner

10.09 REDOVISAD OMFATTNING VID MÄTNING MED SÄRREDOVISNING AV GRANSÅGTIMMER MED HÖGRE ANDEL SKOGSRÖTA

 

Redovisning
För mätplatser med företagsvis mätningsinstruktion finns tillämpningen att granstockar med 6-20% skogsröta i ändytan redovisas med kvalitet 8 och orsakskod 3. Tidigare har gällt att dessa virkespartier ska redovisas med omfattning 5.

 

I fortsättningen gäller för grantimmerparti där den enda avvikande tillämpningen är att granstockar med 6-20% skogsröta i ändytan redovisas med kvalitet 8 och orsakskod 3 att dessa mätningar ska redovisas med omfattning 0. För virkespartier med 0-klassning gäller dock att dessa redovisas med omfattning 3.