Tillbaka till mätinstruktioner

12.02 RUTIN FÖR MOTTAGNING AV EJ LEVERANSGILL VED VID SYDVEDS MOTTAGNINGSPLATSER

 

Leveranser av granmassaved till Hylte

Om anmäld granmassaved inte uppfyller färskhetskrav eller av annan anledning underkänns som granmassaved vid Hylte vändes bilen.

 

Leveranser från externa säljare till Nymölla, järnvägsterminalerna i Stockaryd (Syd) och Falköping.
Leveransgilla travar kan mätas in medan endast ej leveransgilla travar ska vändas.
Undantaget från detta är leveranser från Skogssällskapet, Gustafsborgs säteri och Växjö Stift till Nymölla, vilka behandlas på samma sätt som interna leveranser.

 


Vedens volym bestäms. Veden avlastas och särhålls på särskilt anvisad plats.

 

En avvikelserapport/mätningsvägran registreras i mätplatssystemet (se formulär nedan) och sänds till berörda parter.

 

Köparen skall inom 2 veckor (1 vecka för virke vid Nymölla) meddela hur mätaren skall gå tillväga med veden. Kommer inget besked redovisas veden under anmält sortiment som klass 9 (vrakved).

 

Lagerved från terminal eller bilvägslager handläggs enligt särskild rutin.