Tillbaka till mätinstruktioner

12.13 RUTIN FÖR HANTERING AV LASTFYLLNADSERSÄTTNING FÖR RUNDVIRKE VID SÖDRAS MOTTAGNINGSPLATSER

 

Mätplatser
Mönsterås (9201), Mörrum (9200), Värö (9202), Stockarydsterminalen (3089), Nymölla (9197), Hylte (9193) och IKEA Industry Hultsfred AB (9279).
Observera att transporter av importved inte omfattas av denna rutin!

 

Befraktare

Södra

 

Bakgrund
Grundtanken med lastfyllnadsersättningen är att åkeriet skall göra sitt bästa för att uppnå maximal lastvikt, och när det trots detta inte är möjligt p.g.a. faktorer som åkeriet inte kan påverka (kort medellängd, lätt virke etc.) ska åkeriet få lastfyllnadsersättning av Södra.


Beskrivning av ny rutin/tillvägagångssätt
1. Ekipaget väger in på mottagningsplatsen, om det inte kommit upp till garanterad totalvikt skall föraren meddela till virkesmätaren att lastfyllnadsersättning önskas

 

2. Virkesmätaren genomför mätningen som vanligt och noterar samtidigt om de kriterier som Södra angivit för lastfyllnadsersättning har uppnåtts (minimihöjd samt travning)

 

3. Om kriterierna för lastutfyllnad är uppfyllda anger virkesmätaren befraktarkod 1 i nionde positionen. *) Prisräkningssystemet kommer då att räkna upp till den garantivikt som gäller för aktuell prislista.

 

*) Anges 1 i fältet för befraktarkod så fyller DORIS ut till 000000001. Befraktarkoden ska bara anges på första redovisningen i en samlast. Befraktarkoden 1 i nionde positionen kan kombineras med andra koder i befraktarekodsfältet, t.ex. ”snö nian”.

 

4. Ekipaget lossar lasten och väger ut som vanligt, därmed får åkeriet betalt enligt Södras garanti för lastfyllnadsersättning.


Krav som ställs för att lastfyllnadsersättning skall utgå

 

Minimihöjder:

Fallande längder Bil 240 cm
Släp 280 cm/trave (minst 2 travar)
3-meters längder Bil Totalt 300 cm
Släp 280 cm/trave (minst 3 travar)

Höjderna baseras på den sortimentskod som virket är anmält på. För bil som endast är utrustad med två bankar gäller samma höjdkrav på 3-meters som för fallande virke.

 

Travning:
För att lastfyllnadsersättning inte skall utgå för dåligt lastade lass så ska korrektionsfaktorn för travning enligt ”Hjälptabell för bedömning av vedvolymprocent” ligga mellan 0 till -3 (vid -4 och lägre utgår ej lastfyllnadsersättning).