Tillbaka till mätinstruktioner

8.32 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SPECIALBOKMASSAVED (106K_136K), 1360 OCH IMPORTERAD BOKMASSAVED TILL NYMÖLLA

 

Mätplats
Nymölla AB


Säljare
Sydved


Sortiment/trädslag
106K_136K, 1360 samt importerad bokmassaved (9260, 9360 och 956K).
Endast rödbok tillåts.


Tillredning


Krökvidd
Bokmassaved skall kunna passera en cylinder med 80 cm diameter.


Kvistning

För kvarsittande kviststump gäller följande mått för dess största tillåtna diameter och längd:

Kvistdiameter ub Kvisthöjd
- 15 mm Obegränsad
16 mm + < 16 cm

 

Med kvisthöjd avses kvistens längd vinkelrätt ut från stockens mantelyta.
Avbruten kvarvarande gren/kvist räknas ej in i kviststumpens längd. Kvist/gren räknas som avbruten om den
gör mindre motstånd vid böjning än en kvist med diameter understigande 15 mm ub.

 

Kapskäret skall på klyka och kvist med spetsig vinkel nå till botten av klykan. Det räcker att klykan är tät på
ena sidan. Max kapvinkel mot stammen 90º.


Dimensioner


Längd

Inhemsk ved

290 - 580 cm

Importved 220 - 640 cm

Diameter
Max diameter 60 cm ub (enstaka bitar upp till 70 cm accepteras)


Redovisning
I trädslagsfördelningen redovisas (gäller endast inhemsk bokmassaved _):
ÖVRIGT = Volymandel stock (%) utan röta med min.diameter 25 cm ub, max.diameter 60 cm ub
Trädslag "Bok" = Övriga leveransgilla stockars volym (%).

 

 

 

 

 

 


Övrigt
Bitar grövre än 60 cm skall särsorteras och levereras som 1860 (grovboksmassaved). Virket ska mätas in och redovisas som 106K oberoende av travbredden (vedlängden).

 

Observera att alla diametrar mäts i ändytorna. Det innebär att större diameter än maximalt tillåten
accepteras längre in på biten (t ex vid klyka).

 

Även för leveranser av bok från Södra (sortiment 136K/106K) ska denna mätningsbestämmelse (8.32) tillämpas. Undantaget är att minsta längd får vara ned till 270 cm.