Tillbaka till mätinstruktioner

10.07 TILLÅTNA VÄRDEN I VIOL

STOCKMÄTNING

 

Diameter
Sortiment 01-04, 06, 08 samt 20-29 tillåtes 08-99 cm.

 

Sortiment 05 och 07 tillåtes 19-99 cm.

 

Sortiment 30, 31 och 39 tillåtes 10-99 cm.

 

Övriga sortiment och kvalitet 9 i samtliga sortiment tillåtes 01-99 cm.

 

Stockdatablankett SDC tillåter diameter upp till 150 cm.

 

För sortiment 01-04 sker avvisning för efterkontroll hos VMF för stockar grövre än 69 cm, för sortiment 06 är motsvarande gräns 80 cm medan gränsen för övriga sortiment är 59 cm. Undantaget är trädslagen 6 och 8.

 

OBS! Vid mätning av stockar grövre än 69 cm med undantag för bok och ek, notera i ID-handlingens anteckningsfält "Övergrov stock(ar)", vid enstaka stockar anges även antalet.

 

Längd
Sortiment 01-08 samt 20-29 tillåtes 15-99 dm.

 

Sortiment 30, 31 och 39 tillåtes 50-300 dm.

 

För övriga sortiment och kvalitet 9 i samtliga sortiment tillåtes 10-99 dm.

 

Stockdatablankett SDC tillåter längd 10-399 dm.

 

För sortiment 01-21 och 23-29 sker avvisning för efterkontroll hos VMF för stockar längre än 74 dm.

 

OBS! Vid mätning av stockar längre än 74 dm, notera i ID-handlingens anteckningsfält "Överlång stock(ar)", vid enstaka stockar anges även antalet.

 

Längdavdrag
Tillåtes 0-30 dm.

 

Diameternedsättning
Tillåtes 0-6 cm.

 

Anm: Vid stockmätning av sortimenten 10-19, 35, 40-43, 45 och 48 skall nettomått registreras och eventuell avdragsenheter noteras i längdavdragspositionen. (Tillåtes 0-99 avdragsenheter.)

 

TRAVMÄTNING

 

Travlängd
Tillåtes 0001-9999 cm.

 

Travhöjd
Tillåtes 010-330 cm.

 

Anm: För trave med volymsangivelse sker ingen kontroll av höjden.

 

Travbredd
Sortiment 13 tillåtes 270-330 cm.

 

Anm: Vid trädslag 6 tillåtes 200-330 cm.

 

Fastvolymprocent
Sortiment 60-69 tillåtes 15-69 %.

 

För övriga sortiment tillåtes 30-79 %.