Tillbaka till mätinstruktioner

9.16 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR EKKUBB_A-KUBB AV EK TILL WESABORG VIA SÖDRA

 

Mätplats
Mörrums bruk (9200), Bennsäters sågverk Piggsmåla (9382) och Värö bruk (bildmätning)

 

Mätmetod/måttslag
Travmätning 55 (m3f ub)

 

Tillredning
Kubben levereras obarkad, jämnkapad, tillfredsställande kvistad och fri från större sprickor, (se andra fel nedan) och klykor. Bulor och ojämnheter likställs med max kvisthöjd 55 mm.
För fortsatt hantering besvärande rotben får ej finnas.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sortiment/trädslag
A-kubb av ek 2680 (ek)

 

Dimensioner

 

Längd
265 – 320 cm
Travens verkliga bredd i cm redovisas (Vid fastställande av travbredd skall vrakbitar ej ingå)

 

Diameter
Minimidiameter (medelkant): 33 cm ub

Maximidiameter: Obegränsad


 

Kvalitet
Med sågbar kubb av ek avses rundvirke avsett för förädling till plank, bräder eller parkett. Fjolårsek tillåts ej. Kubb (stock) skall vara sågningsrak i en led, i andra ledet tillåts en avvikelse på 10 cm.


Tillåtna fel:

RötaTillåts ej
KvistOavsett kvisttyp tillåts 9 st kvistar med en maximal diameter på 50 mm. Dessutom tillåts 3 st råkvistar max 100 mm. halv kvist i stockände räknas ej.
Vattskott Tillåts
Dubbelsplint Tillåts

Andra fel såsom lyror, barkslag, sprickor m m får förekomma förutsatt att de inte går längre in i stocken än 20 cm från stockända. Går felen längre in vrakas stocken.
Behandling får utföras med ledning av den synliga delen av traven. Den behandlade delen utgör således stickprov på beskaffenheten i hela traven. Stickprovet skall omfatta minst 25 bitar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sortiment/trädslag
2780 (ek), 27K0 (rödek), 27E0 (ask) eller 2730 (sykomorlönn, redovisas som ”Övrigt” i trädslagsfältet)

 

Dimensioner

 

Längd
265 – 320 cm
Travens verkliga bredd i cm redovisas (Vid fastställande av travbredd skall vrakbitar ej ingå)

 

Diameter
Minimidiameter (medelkant): 19 cm ub
Maximidiameter: 80 cm (gäller 27K0, 27E0 eller 2730)

 

Kvalitet
Med sågbar kubb av ek avses rundvirke avsett för förädling till plank, bräder eller parkett. Kubb (stock)
skall vara sågningsrak i en led, i andra ledet tillåts en avvikelse på 15 cm. Slängkrök som föranleder mer än 2 cm nedsättning av diametern vrakas.

Tillåtna fel:

Röta  Intill 20% av diametern
Alla kvisttyper Tillåts utan begränsning av antal eller storlek. Alla kvistarrs sammanlagda diameter får ej överstiga dubbla toppdiametern under bark. Halv kvist i stockände räknas ej.
Vattskott Tillåts
Dubbelsplint Tillåts

Andra fel såsom lyror, barkslag, sprickor m m får förekomma såvida sågutbytet i stocken beräknas minska med högst 30%, eller om felet är beläget inom stockända.
Behandling får utföras med ledning av den synliga delen av traven. Den behandlade delen utgör således stickprov på beskaffenheten i hela traven. Stickprovet skall omfatta minst 25 bitar.


 

Redovisning

Trädslagsfördelning 2780:

Volymandel leveransgill stock (%) med min.diameter 30 cm ub registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen. Övriga leveransgilla stockars volym (%) redovisas med trädslag "8" i trädslagsfältets femte kolumn.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Övrigt
Med kvists diameter avses vid bedömning av virkets kvistkvalitet kvistens medeldiameter. Trave som innehåller mer än 20 % vrak mätningsvägras. Samtliga sortiment ska vara särlagda.