Tillbaka till mätinstruktioner

8.13 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR MÄTNING AV GROV BARRMASSAVED TILL NYMÖLLA OCH MÖRRUM

Mätplats

Nymölla bruk (9197) och Mörrums bruk (9200)

 

Sortiment

Grov barrmassaved (1800)

 

Dimension

 

Längd

290 – 580 cm

 

Diameter

Max diameter 125 cm ub

 

 

Övrigt

I övrigt enligt "Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av massaved".

Bitar grövre än 70 cm ub ska särsorteras och levereras som 1800 (grov barrmassaved).