Tillbaka till mätinstruktioner

10.16 KOMPLETTERANDE VÄGSTANDARDKOD

 

Allmänt
Vägstandardkoden består dels av en fyrställig kod, där tredje positionen anger körbarhet med beaktande av vändningsförhållanden. Kod 3 (körbar med enbart lastbil) innebär att leverantören belastas med ett ”vägklassavdrag” då vägens standard endast tillåter att bil utan släp kan användas vid avtransport.

 

I de fall väguppgifterna inte är helt aktuella har möjlighet skapats att kunna komplettera vägstandardkoden vid industrimätning med ytterligare uppgifter i ”omlastningsrutan” enligt nedan. Dessutom har vägtyp B2 införts med Oml [8] som varning för besvärande backe.


Omlastningskoder
Oml [2] markerar som tidigare ”Virke kan ej direktlastas på släp”

 

Kan förekomma oberoende av vägtyp och är beroende på felaktig uppläggning (t ex travar på vändplanen så att vändning med släp inte är möjlig, eller att virket är upplagt vid stickväg för lastning med enbart bil.)

 

Oml [5] markerar ”Vägen omklassad av VMF”

 

Används av mätbeställare när VMF klassat om vägen och den på kartan/i vägdatabasen angivna vägtypen inte stämmer. Angiven ny vägstandardkod gäller i alla led.

 

Oml [6] markerar ”Omklassning begärd” av leverantör/fältpersonal

 

Används av mätbeställare när denne eller annan part skall eller har anmält uppdaterad vägdata eller felaktig uppgifter i vägdatabasen för skogsbilvägar via webbformulär till snvdb@vmfsyd.se men vägen ännu inte besiktigats av VMF. Angiven ny vägstandard gäller i alla led.

 

Oml [7] markerar ”Tillfällig väg”

 

Används i kombination med alla vägtyper när virket lagts upp på plats som normalt inte är en väg, t ex frusen åker som är körbar. Normalt bör detta inte gälla leveransvirke utan avser egen avverkning, där transporttidpunkten kan styras av egna företaget.

 

Exempel uppklassning/nedklassning
Transportör har rätt att ändra koden i pos 3 till den vägtyp han bedömer vara rätt. Han anger detta på transportordern till mätaren på industrin med Oml kod 6 samt orsak i befraktarkoden (10-60). Därefter ska transportören omgående se till att ändringen av vägklassen rapporteras till VMF Syd via webbformulär till
snvdb@vmfsyd.se

 

Oml [8] markerar Vägklass B 2

 

Vägen motsvarar minst kraven för klassen "Lastbil med förkortat släp" men det finns besvärande backar. Backen får inte under gynnsamma förutsättningar utgöra hinder för framkomligheten.

 

När transportören tvingats till omlastning anges 2 i Oml rutan.