Tillbaka till mätinstruktioner

9.54 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TILLÄMPNING AV FÄRSKHETSKRAV PÅ BARRSÅGVARA VID VIDA ALVESTA, VIDA TRANEMO OCH VIDA URSHULT

Mätplats

Vida Alvesta (9303), Vida Tranemo (9407) och Vida Urshult (9487)

 

Sortiment/ trädslag

Samtliga barrsågtimmersortiment

 

Färskhetskrav

Timmer avverkat under perioden 1/3 - 31/10 ska vara intransporterat till industrin inom 4 veckor.

 

Barken ska vara "savspänd" (vit seg bastbark). Virket undersöks med "yxmetoden" och i andra hand kontrolleras fällningsvecka. Virke som antingen klarar ovanstående kvalitetskontroll med "yxmetoden" eller är intransporterat till industrin inom 4 veckor under sommarperioden anses klara färskhetskraven. För att en leverans ska bedömas som färsk ska minst 90 % av dess volym bedömas som färsk. Virket ska dessutom vara fritt från stockblånad.

 

Innehåller partiet mer än 10% ej färskt virke eller stockblånad ska partiet att mätningsvägras.

(Övriga vrakorsaker bedöms enligt ordinarie mätningsbestämmelser där gränsen för mätningsvägran på 10% gäller som vanligt.)

 

Giltighetstid

Denna tillfälliga mätningsinstruktion upphör att tillämpas efter 30 september 2018