Tillbaka till mätinstruktioner

4.34 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SÅGTIMMER TILL ATA WIDTSKÖFLE

Mätplats
ATA Widtsköfle (9307)


Sortiment/trädslag
Sågtimmer tall och gran

 

Mätmetod
Stockmätning


 

Dimension

Diameter

Största diameter: Ingen begränsning


 

Kvalitet/Redovisning
Virket ska hålla kvalitet 4 för tall resp 2 för gran enligt "Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av sågtimmer". Inget årsringskrav. Granstockar med 6-20% skogsröta i ändytan redovisas med kvalitet 8 och orsakskod 3. För att klassas med kvalitet 8 får dock inte skogsrötan i stock vara centrumställd, d.v.s. beröra märgen. Kvaliet 0, 8 eller 9

 

Övrigt
Observera att tabellinställningarna i RemaSawcos inmätningssystem ska ändras så att kvalitet 8 blir en tillåten
kvalitetskod.