Tillbaka till mätinstruktioner

5.15 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR KLENTIMMER TILL BERGS MÖRLUNDA

Mätplats

Bergs Mörlunda (9328)

 

Sortiment/ trädslag

2810/2820

 

Mätmetod

Stockmätning

 

Kvalitet/Redovisning

  • Stock med ≤120 cm utbytesförlust redovisas med kvalitet 0 (godkänd)
  • Stock med ≤120 cm utbytesförlust efter diameternedsättning på maximalt 2 cm redovisas med kvalitet 8 och orsakskod 2 (diameternedsättningen registreras/redovisas ej)
  • Stock med >120 cm utbytesförlust efter diameternedsättning på maximalt 2 cm vrakas och redovisas med kvalitet 9 och orsakskod 2 (diameternedsättningen registreras/redovisas ej)

 

I övrigt gäller VMF Syds generella bestämmelser för klentimmer.

 

Övrigt

Tillämpningen av 8/2 vid bedömning av utbytesförlust gäller även för virke av sortimenten 01 och 02 som mäts in vid Bergs Mörlunda.

Observera att tabellinställningarna i RemaSawcos inmätningssystem ska ändras så att kvalitet 8 blir en tillåten kvalitetskod.