Tillbaka till mätinstruktioner

4.09 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR STOCKMÄTNING AV GRANSÅGTIMMER VID SÖDRAS TIMMERMÄTSTATIONER (TILLFÄLLIG)

​​

Mätplats

Södra Mönsterås (9267), Södra Långasjö (9378) och Södra Kinda (9263)

 

Sortiment

Grantimmer

 

Mätmetod

Stockmätning

 

Kvalitet/Redovisning

Stock avverkad av ej levande stamdel (torrstock) tillåts (lagringsröta och insektsskada i veden tillåts dock ej) och registreras med kvalitet 8 och orsakskod 3. Gäller både för virkespartier som fullklassas resp. 0-klassas. (Det innebär att dessa stockar samredovisas med granstockar som har 6-20% skogsröta i ändytan.)

Observera att på Mönsterås används istället kvalitet 5 för att redovisa skogsrötestock (6–20%)/torrstock.

 

 

Giltighetstid

Denna tillfälliga mätningsinstruktion upphör att tillämpas efter 31 juli 2019