Tillbaka till mätinstruktioner

4.38 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR STOCKMÄTNING AV GRANSÅGTIMMER VID ANDREWEX TVÄRSKOG

Mätplats

Andrewex Tvärskog (9305)

 

Sortiment

Grantimmer

 

Mätmetod

Stockmätning

 

Kvalitet/Redovisning

Granstock avverkad av ej levande stamdel (torrstock) tillåts (lagringsröta och insektsskada i veden tillåts dock ej) och registreras med kvalitet 5.

 

Övrigt

I övrigt enligt "Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av barrsågtimmer".