Tillbaka till mätinstruktioner

9.25 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TALLSÅGTIMMER TILL GYLLSJÖ TRÄINDUSTRI OCH ÅSLJUNGA-PALLEN

Mätplats

Gyllsjö träindustri och Åsljunga-pallen

 

Sortiment

Tallsågtimmer 0110 (samtliga barrträdslag utom gran tillåts)

 

Mätmetod

Travmätning

 

Dimensioner

 

Längd

Minimilängd:

Gyllsjö träindustri370 cm (enstaka ned till 367 cm)
Åsljunga-pallen310 cm (enstaka ned till 307 cm)

Minsta utbyteslängd: 280 cm

Kuberas efter avtalad längd 310 cm resp 370 cm

 

Diameter

Minsta toppdiameter ub: 18 cm ub

Maximidiameter: 55 cm ub

 

Kvalitet

Kvalitetskrav enligt "Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av sågtimmer".

 

Redovisning

Volymandel stockar (%) med min.diameter 22 cm ub registreras som "Tall" i trädslagskolumnen.

Klenare (diameter <22 cm) stockars volym (%) registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen.

 

Övrigt

Timmersortiment för travmätning mätningsvägras om vrakvolymen bedöms överstiga 20%. I övrigt gäller "Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av sågtimmer".