Tillbaka till mätinstruktioner

8.34 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRMASSAVED TILL SYDVEDS MOTTAGNINGSPLATSER

Mätplats
Nymölla (9197), Hylte (9193) och Stockarydsterminalen

 

Sortiment/trädslag

Specialmassaved 1600.

 

Dimension

Längd
270 – 580 cm

Kvalitet
Skall vara minst leveransgill barrmassavedsstock, dock tillåtet med torra stockar (utan volym- eller stycketalsbegränsningar).

 

Redovisning
Volymandel stock (%) av tall och gran med min.diameter 18 cm ub, med maximalt 5 % skogsröta i ändytan samt med maximal utbytesförlust 120 cm registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen.
Övriga leveransgilla stockars volym (%) registreras som "Tall" resp "Gran" i trädslagskolumnerna.

 

Övrigt
I övrigt enligt Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av massaved