Tillbaka till mätinstruktioner

8.34 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRMASSAVED TILL SYDVEDS MOTTAGNINGSPLATSER

Mätplats
Nymölla (9197) och Stockarydsterminalen

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sortiment/trädslag

Barrmassaved (1000/1300)

 

Kvaltet
I barrmassaveden tillåts upp till 10% granbarkborreskadade/torra stockar (överskjutande volym vrakas).

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sortiment/trädslag

Specialmassaved 1600.

 

Dimension

Längd
270 – 580 cm

 

Kvalitet
Skall vara minst leveransgill barrmassavedsstock, dock tillåtet med torra stockar (utan volym- eller stycketalsbegränsningar).

 

Redovisning
Volymandel stock (%) med min.diameter 18 cm ub, med maximalt 10% skogsröta i ändytan samt med maximal båghöjd 3 % registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen.
Övriga leveransgilla stockars volym (%) registreras som "Tall" resp ”Gran” i trädslagskolumnerna.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Övrigt

I övrigt enligt Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av massaved