Tillbaka till mätinstruktioner

4.27 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GRANSÅGTIMMER VID WALLNÄS SÅGVERK

Mätplats
Wallnäs sågverk (9212)


Sortiment/trädslag
Gransågtimmer


Mätmetod
Stockmätning


Kvalitet/Redovisning

Stock avverkad av ej levande stamdel (torrstock) tillåts (lagringsröta och insektsskada i veden tillåts dock ej) och registreras med kvalitet 5.


 

Övrigt

För sortiment 08 finns inget årsringskrav i kvalitet 2. I övrigt enligt "Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av sågtimmer"