Tillbaka till mätinstruktioner

5.17 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SÖDRA BOKTIMMER PÅ EXPORT


 

Mätplats

Råbyterminalen (8113), Mörrum (9200) och vid bilväg

 

Säljare

Södra Skog

 

Sortiment

Boktimmer rödbok (0260/0460)

 

Mätmetod

Stockmätning. Timret mittmäts och ska redovisas med måttslag 25.

 

Dimensioner

 

Längd

Minimilängd: 500 cm

Maximilängd: 600 cm

 

Diameter

Minsta diameter: 28 cm ub

-37 cm ub redovisas som 0260

37+ cm ub redovisas som 0460

 

Kvalitet

RåkvistMax 8 cm
Torr/rötkvist1 styck max 4 cm per löpmeter
VattskottMax 4 per löpmeter (vattskott grövre än 2 cm räknas som kvist)
Röta (centrumställd)Max 5 cm mot avdrag
Rödkärna

-45 cm i topp max 30% av toppdiametern

45+ cm i topp max 55% av toppdiametern

KinesskäggMax 1 per löpmeter
Ändsprickor (uppkomna efter avverkning)Max 4 dm
KrökMax 5% i en led

I övrigt lägst klass B enligt "5.03 Generella mätningsbestämmelser för boktimmer".