Tillbaka till mätinstruktioner

4.15 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR STOCKMÄTNING AV TIMMER VID BRÖDERNA CARLSTRÖM TRÄVARU

Mätmetod/måttslag

Stockmätning

 

Sortiment

Sågtimmer (01-04)

 

Mätplats

Bröderna Carlström Trävaru (9459)

 

Mätning/redovisning

Talltimmerklasserna 1, 2, 3 och 4 slås samman, vilket innebär att talltimmerstockar med kvalitet 1, 2, 3 och 4 ska mätas in och redovisas med kvalitet 4.

Grantimmerklasserna 1 och 2 slås samman, vilket innebär att grantimmerstockar med kvalitet 1 och 2 ska mätas in och redovisas med kvalitet 2.

Mätningarna redovisas med omfattning 5.

 

Övrigt

I övrigt enligt Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av barrsågtimmer