Tillbaka till mätinstruktioner

9.31 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GRANSÅGTIMMER TILL PIGGSMÅLASÅGEN

Mätplats

Piggsmålasågen (för vidare transport till Långasjö)

 

Sortiment/ trädslag

Gransågtimmer (0220, 0320, 0420) samt mindre kvantiteter tallsågtimmer

 

Mätmetod/ måttslag

Travmätning (måttslag 55)

 

 

Dimensioner

 

Längd

Minsta längd: 300 cm

Maximilängd: 570 cm

Minsta utbyteslängd: 280 cm

 

Diameter

Min. diameter: 16 cm ub

Max. diameter: 75 cm ub

 

Redovisning
Volymandel leveransgilla granstockar registreras som "Gran" i trädslagskolumnen och volymandel leveransgilla tallstockar registreras som "Tall" i trädslagskolumnen.

Volymandelen granstockar med 6–20% skogsröta i ändytan och torra granstockar (utan lagringsröta och insektsskada i veden) redovisas med trädslag "V" i trädslagsfältets femte kolumn. Skogsrötan i stock får dock inte vara centrumställd, d.v.s. beröra märgen.

 

Övrigt

I övrigt enligt "Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av sågtimmer". Mätningen utförs via bildmätning på Värö