Tillbaka till mätinstruktioner

8.24 MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SPECIALMASSAVED (1690) TILL MÖRRUM

Säljare

Södra Skog

 

Mätplats

Mörrum (9200)

 

Sortiment/trädslag
Specialmassaved 1690. Endast barrträd (övriga trädslag vrakas).


Tillredning
Kvistningsbestämmelser enligt enligt Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av massaved.


Dimensioner
Enligt enligt Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av massaved.


Kvalitet
Skall vara minst leveransgill barrmassavedsstock.


Övrigt
Volymandel stock (%) av tall och gran med min.diameter 12 cm ub, med maximalt 10 % skogsröta i ändytan, max.diameter 50 cm ub, längd 290 - 580 cm samt med  maximal båghöjd 3 % registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen. Övriga  stockars volym (%) registreras som "Tall" resp. "Gran" i trädslagskolumnen.