Tillbaka till mätinstruktioner

12.04 REGISTRERING AV PARTSMÄTTA MÄTHANDLINGAR VID SYDVEDS MOTTAGNINGSPLATSER - BRÄNSLEVED

 

Instruktionen avser Sydveds mottagningsplatser Nymölla och Hylte samt terminalen i Stockaryd


Köpare
Stora Enso Bioenergi


Sortiment
Bränsleved (50)


Mätmetod
Travmätning (mätmetod 3)


Mätning/redovisning
Instruktionen ska tillämpas när VMF Syds personal registrerar in mätningar i VIOL som har travmätts av
transportören. VMF ansvarar i dessa fall inte för mätningens resultat utan endast för registrering och
redovisning av uppgifterna i VIOL. Dessa mätningar skall redovisas på VMF nummer=AJ, vilket betyder partsmätning av Stora Enso Bioenergi.

 

Observera att det redovisningsnummer som finns i mätkvittohandlingen från chauffören ska användas vid registreringen (inte generera ett nytt redovisningsnummer i Doris).

 

Mätdatum ska vara datumet på chaufförens mäthandling (inte generera ett nytt mätdatum i Doris).

Registrering av mätuppgift
De av chauffören noterade travuppgifterna registreras in för VIOL-redovisning via mätplatssystemet (brutto- och taravvikt ska ibland registreras och finns då noterad under "Övrigt").

 

Vid samlastning ska varje dellast redovisas separat av chauffören och sedan redovisas som samlast vid VMF Syds registrering.


Arkivering
Mätkvittohandlingen ska arkiveras i två år.
.