Tillbaka till mätinstruktioner

12.05 RUTIN FÖR BEDÖMNING OCH HANTERING AV EJ LEVERANSGILLA ENHETER TRÄDBRÄNSLE VID BORÅS ENERGI

 

Bränslet skall vara fritt från föroreningar som kan störa transport och förbränningssystemet, ex. slip- och putsdamm, tjälklumpar och block, större träddelar, metallföremål och sten.

 

RT-flislass med förekomst av asbest ska omedelbart mätningsvägras och säljare/köpare underrättas direkt.

 

Toleransgränser gäller enligt avtal med respektive säljare.
Tjälklumpar som inte bedöms orsaka driftstörningar (går sönder vid mätribba eller dylikt) får förekomma, vikt- och volymsavdrag skall göras för dessa.

 

Mätenhet som innehåller föroreningar i större omfattning än enligt ovan är ej leveransgillt.


Bedömning och hantering.
1. Även om lastens innehåll inte överensstämmer med avtal eller virkesorder skall provtagning göras som vanligt.

 

2. När lasten mätts kontaktas köparens mottagare och lasten tippas på bestämd plats på plan och märks med virkesordernummer. Lasten ska inte tippas i fickan utan att Säljare och Köpare har fått möjlighet att inspektera den avvisade lasten.

 

Det avvisade partiet märks med en kona och virkesorder i plastficka  fästs på konan.

 

3. Resultatet ska inte sändas till VIOL förrän överenskommelse skett om hantering mellan Köpare och Säljare.

 


Har lossning redan skett i mottagningsfickan och virkesmätaren konstaterar att mätenheten inte är leveransgill redovisas leveransen med kvalité 9 och vrakorsak i klartext.

 

Säljaren och transportören meddelas i alla ovanstående fall, så att man kan åtgärda eller avbryta leveranser från ställe som inte klarar kvalitetskraven.

 

Köparen meddelas när ej leveransgill enhet lossats på plan eller i mottagningsfickan.