Tillbaka till mätinstruktioner

12.08 KONTROLL AV VIRKESORDER VID LEVERANSER FRÅN SYDVED

 

Mätplats
Nymölla, Hylte samt Sydveds terminaler i Stockaryd och Falköping

 

Sortiment
Samtliga rundvirkessortiment

 

Redovisning
För att virket ska mätas in fordras en giltig virkesorder utställd med rätt mottagningsplats och sortiment.

 

I undantagsfall kan en korrekt virkesorder i Sydveds administrativa system saknas i VIOL. För att VMF Syd trots detta ska mäta in virket (notering på måttkort och efterregistrering när virkesordern finns i VIOL) krävs följande:

 

  • • Vältlapp ska vara väl synlig och läsbar och sitta på virket
    • Transportören ska tydligt i sina system (KOLA) kunna visa VMF Syds virkesmätare att transportordern är tillgänglig, genom att:
      -  Om transportören har skickat ett fax så skall detta vara tillräcklig bevisning för att åkaren fått transportordern/körordern av Sydved
      -   En bildskärmsdump med transportordern/körordern mejlas till berörd mätstation alternativt att transportören tar med datorn in på mätstationen