Tillbaka till mätinstruktioner

12.14 RUTIN FÖR MOTTAGNING AV EJ LEVERANSGILL MASSAVED VID SÖDRAS BRUK_TERMINALER

 

Leveranser från externa säljare
Leveransgilla travar kan mätas in medan endast ej leveransgilla travar ska vändas.

 

_____________________________________________________________________________

 

 

Leveranser från Södra Skog (och enligt särskilda överenskommelser externa säljare)
Mätningsvägran sker då vrakad volym övergår 15% av enskild trave resp. Max 5 % får vara orsakat av fel trädslag (ek, alm och barr) i lövmassaved.

 

Den mätningsvägrade veden ska särläggas på särskilt anvisad plats. En avvikelserapport/mätningsvägran registreras i mätplatssystemet Doris och sänds till utsedd kontaktperson på Södra Skogs regionkontor.


 

Efter meddelande från Södras kontaktperson får särlagrad ved som är mätningsvägrad pga längdvrak mätas in med ordinarie sortimentskod och faktisk volym vrak.


Då vrakad ved särläggs anges detta på avvikelserapporten. En vältbricka sätts på virket med uppgift om redovisningsnummer och mätdatum. Veden ska ligga kvar 2 veckor från mätdatum.