Tillbaka till mätinstruktioner

12.12 SORTIMENTSKODER FÖR LEVERANSER AV BRÄNSLE FRÅN SÖDRA SKOGSENERGI TILL VÄRMEVERKEN

 

Säljare
Södra Skogsenergi

 

Mätplats
VEAB (9563), Borås Energi (9321), Kalmar Energi (9438), Trollhättans Energi (9559), Göteborgs Energi (9386)

 

Sortiment/trädslag
Vid leveranser av skogsbränslen (direkt från skogen) ska något av följande sortiment redovisas:

Sortimentskod Namn
6493 Grotflis
6533 Träddelsflis blandade trädslag
6583 Träddelsflis ek/bok

 

6493 Slutavverkningsrester från barrbestånd ska betraktas som grot. Avverkningsrester i löv där massaved tagits ut till min.dimension ska också betraktas som grot.

 

6533/6583 Sortimentet träddelar består av fällda och kapade träd eller delar av träd med kvarsittande grenar.