Tillbaka till mätinstruktioner

12.03 REGISTRERING AV PARTSMÄTTA MÄTHANDLINGAR VID SYDVEDS MOTTAGNINGSPLATSER - DELKVISTAD ENERGIVED

 

Instruktionen avser Sydveds mottagningsplatser Nymölla och Hylte samt terminalen i Stockaryd

 

Köpare
Stora Enso Bioenergi

 

Sortiment
Delkvistad energived (4193)

 

Mätmetod
Bedömning av volym (mätmetod 5)

 

Mätning/redovisning
Instruktionen ska tillämpas när VMF Syds personal registrerar in mätningar i VIOL som har vägts in av transportören. VMF ansvarar i dessa fall inte för mätningens resultat utan endast för registrering och redovisning av uppgifterna i VIOL. Dessa mätningar skall redovisas på VMF nummer=AJ, vilket betyder partsmätning av Stora Enso Bioenergi.

 

Observera att det redovisningsnummer som finns i mätkvittohandlingen från chauffören ska användas vid registreringen (inte generera ett nytt redovisningsnummer i Doris).

 

Mätdatum ska vara datumet på chaufförens mäthandling (inte generera ett nytt mätdatum i Doris).

 

Omräkning till m3fub
Med hjälp av excelfilen ”Modell för omräkning från råton till m3f - Stora Enso Bioenergi” utförs beräkningen genom att den viktsuppgift som angetts på mäthandlingen skrivs in i fältet för Råton och aktuell avlämningsvecka anges i nästa fält. Med hjälp av underliggande veckotabell över omräkningstal för volymvikt ges ett beräknat m3fub-värde

 

Registrering av mätuppgift
Denna beräknade m3fub-uppgift registreras in för VIOL-redovisning via mätplatssystemet tillsammans med viktuppgiften.

 

Volymen registreras in i fältet "Summa M3T" och 100 % vedvolym anges som fast uppgift i mallen. I mallen anges dessutom tabbstopp på "Ekipagevikt" och "Taravikt" för att kunna registrera båda dessa uppgifter (om chauffören uppger en lastvikt och en taravikt får man lägga samman de uppgifterna för att få fram ekipagevikten). Vid samlastning ska varje dellast redovisas separat av chauffören och sedan redovisas som samlast vid VMF Syds registrering.

 

Arkivering
Mätkvittohandlingen ska arkiveras i två år.