Tillbaka till mätinstruktioner

4.25 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GRANSÅGTIMMER VID EKSJÖ INDUSTRI

 

Mätplats
Eksjö industri (9161


Sortiment/trädslag
Gransågtimmer


Mätmetod
Stockmätning


Kvalitet/Redovisning

Stock avverkad av ej levande stamdel (torrstock) tillåts (lagringsröta och insektsskada i veden tillåts dock ej) och registreras med kvalitet 5.

Granstockar med 6-20% skogsröta i ändytan redovisas med kvalitet 8 och orsakskod 3. För att klassas med
kvalitet 8 får dock inte skogsrötan i stock vara centrumställd, d.v.s. beröra märgen. Gäller både för
virkespartier som fullklassas resp. 0-klassas.


 

Övrigt
Observera att tabellinställningarna i Remas inmätningssystem ska ändras så att kvalitet 8 blir en tillåten
kvalitetskod.