Tillbaka till mätinstruktioner

4.26 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELS FÖR GRANSÅGTIMMER TILL BERGS ORREFORS, BERGS GRANSJÖVERKEN OCH BERGS BROAKULLA

 

Mätplats
Bergs Orrefors (9485), Bergs Gransjöverken (9383) och Bergs Broakulla (9344)


Sortiment/trädslag
Gransågtimmer


Mätmetod
Stockmätning


Kvalitet/Redovisning

Granstock avverkad av ej levande stamdel (torrstock) tillåts (lagringsröta och insektsskada i veden tillåts dock ej) och registreras med kvalitet 8 och orsakskod 3.

Även granstockar med 6-20% skogsröta i ändytan redovisas med kvalitet 8 och orsakskod 3. För att klassas med kvalitet 8 får dock inte skogsrötan i stock vara centrumställd, d.v.s. beröra märgen. Gäller både för virkespartier som fullklassas resp. 0-klassas.


Övrigt
Observera att tabellinställningarna i RemaSawcos inmätningssystem ska ändras så att kvalitet 8 blir en tillåten
kvalitetskod.