Tillbaka till mätinstruktioner

4.16 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR STOCKMÄTNING AV TALLSÅGTIMMER VID ANNEBERGSSÅGEN

 

Mätplats
Annebergssågen (9302)


Sortiment
Tallsågtimmer


Mätmetod
Stockmätning


Mätning/redovisning
Talltimmerklasserna 2 och 3 slås samman, vilket innebär att talltimmerstockar med kvalitet 2 och 3 ska mätas
in och redovisas med kvalitet 3


Övrigt
Mätningarna redovisas med omfattning 5