Tillbaka till mätinstruktioner

4.19 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR STOCKMÄTNING AV SÅGTIMMER VID VIDA HESTRA

 

Mätplats
Vida Hestra (9240)

 

Mätmetod/måttslag
Stockmätning

 


Sortiment
Tallsågtimmer (01-04)

 

Mätning/redovisning
Talltimmerklasserna 2 och 3 slås samman, vilket innebär att talltimmerstockar med kvalitet 2 och 3 ska

 mätas in och redovisas med kvalitet 3

 

Övrigt
Mätningarna redovisas med omfattning 5

Undantag: Talltimmer från Specialvirke (33243 leveranser via tåg) ska klassas fullt ut (ej
sammanslagning av kvalitet 2 och 3) och redovisas med omfattning 0.

______________________________________________________________________________________________

 

Sortiment
Gransågtimmer (01-04)

 

Kvalitet/Redovisning

Gäller endast leveranser från Södra:

Granstockar med 6-20% skogsröta i ändytan redovisas med kvalitet 8 och orsakskod 3. För att klassas med

kvalitet 8 får dock inte skogsrötan i stock vara centrumställd, d.v.s. beröra märgen. Gäller både för virkespartier

som fullklassas resp. 0-klassas.

 

Övrigt
Mätningarna redovisas med omfattning 5.
Observera att tabellinställningarna i Remas inmätningssystem ska ändras så att kvalitet 8 blir en

tillåten kvalitetskod