Tillbaka till mätinstruktioner

4.08 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRSÅGTIMMER TILL JG ANDERSSONS

 

Mätplats
J G Anderssons Söner

 


Sortiment
Barrsågtimmer

 

Mätmetod

Stockmätning/Travmätning


Dimensioner

 

Längd

Minsta längd: 275 cm

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sortiment
Gransågtimmer (01-04)

 

Säljare

Samtliga


Mätmetod

Stockmätning


Kvalitet/Redovisning

Granstock avverkad av ej levande stamdel (torrstock) tillåts (lagringsröta och insektsskada i veden tillåts dock ej) och registreras med kvalitet 5.

Granstockar med 6-20% skogsröta i ändytan redovisas med kvalitet 8 och orsakskod 3. För att klassas med kvalitet 8 får dock inte skogsrötan i stock vara centrumställd, d.v.s. beröra märgen. Gäller både för virkespartier som fullklassas resp. 0-klassas.

 

Övrigt
Mätningarna redovisas med omfattning 5.
Observera att tabellinställningarna i Remas inmätningssystem ska ändras så att kvalitet 8 blir en tillåten
kvalitetskod.