Tillbaka till mätinstruktioner

4.23 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR STOCKMÄTNING AV BARRSÅGTIMMER VID HÅLLANDERS SÅGVERK FRÅN SVEASKOG

 

Mätplats
Hållanders sågverk (9221)

 

Säljare

Sveaskog


Mätmetod
Stockmätning


Sortiment
Barrsågtimmer (01)

 

Mätning/redovisning
Timret mäts med 0-klassning (kvalitet 0 eller 9). Timmerstock ska hålla lägst kvalitet 2 (gran) resp. 4 (tall) enligt VMR 1-07 för att vara leveransgill. Stock avverkad av ej levande stamdel (torrstock som enligt mätningsinstruktion 4.03 redovisats med kvalitet 5) vrakas.


Övrigt
Mätningarna redovisas med omfattning 3