Tillbaka till mätinstruktioner

4.01 KOMPLETTERING TILL NATIONELLA MÄTNINGSINSTRUKTIONER FÖR KVALITETSBESTÄMNING AV BARRSÅGTIMMER

 

För mätning av barrsågtimmer inom VMF Syds område tillämpas ”Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av sågtimmer” jämte ”Tillämpningsanvisningar till mätningsinstruktion för kvalitetsbestämning av sågtimmer av tall och gran” kompletterat med följande.

 


Sortiment
01-04


Dimensioner

 

Längd

Stockmätning
Minsta längd: 28 dm
 Största längd: ingen begränsning
Travmätning
Minsta längd: 31 dm
Största längd: 57 dm (överlång stock vrakas)

 

 Diameter

Minsta toppdiameter (tall och gran): 10 cm ub
Största diameter (gran): 75 cm ub (vrakas med orsakskod 4)

 

Färskhetskrav och leveranstider
Såväl gran- som talltimmer som avverkas under tiden 1 mars - 31 oktober skall vara anmält för mätning inom 2 veckor från fällningen.

 

Intransport för industrimätning skall, när säljaren transporterar, vara slutförd senast inom fyra veckor från orderdatum för timmer avverkat under tiden 1 november - 28 februari, respektive vara slutförd inom två veckor från orderdatum för timmer avverkat före 1 november och efter 1 mars.

 

1. Timmer mäts och kvalitetsbedöms i befintligt skick vid mätningstillfället.
2. Ingen hänsyn skall dock tas till ev. lagringsskador när siste köpare/sågverket svarat för transporten och följande krav är uppfyllda:
• Vinterperioden 1/11 - 28/2 med virkesorderdatum senast 15/3.
• Perioden 1/3 - 31/10 skall virkesorderdatum vara inom aktuell fällningsvecka + 2 veckor.


Bedömning av andelen stockar med blånad
Blånadsbedömning utförs om parterna så avtalat. I avtalet ska framgå om bedömningen avser ytblånad eller stockblånad. Om parterna så avtalat får blånadsklasser sammanslås eller uteslutas. Blånadsklass bedöms i andel stockar per leverans. Blånadsklassning kan utföras vid såväl stockmätning som travmätning.

 

För registrering av uppgiften används fältet ”Blånad” i avlämningsregistreringen.

 

Alternativ 1: Besiktning av VMF Syds personal sker i samband med ankomst och uppgiften registreras direkt vid avlämningsregistreringen, vilken kan utföras genom s.k. åkarregistrering eller av VMF Syds personal.

 

Alternativ 2: Besiktning av VMF Syds personal sker senare och uppgiften måste då i efterhand korrigeras in i VIOL för både mätsyfte 1 och mätsyfte 5. Korrigering görs endast om kod 1 eller högre ska registreras.

 

Alternativ 3: Besiktning av VMF Syds personal sker i samband med stockmätningen och uppgiften registreras direkt i mätstolen via styrkod "91".