Tillbaka till mätinstruktioner

4.13 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR STOCKMÄTNING AV BARRSÅGTIMMER VID SÖDRAS TIMMERMÄTSTATIONER

 

Mätplats
Södras barrsågverk

 

Mätmetod

Stockmätning

 

 

Sortiment
Tallsågtimmer


Mätning/redovisning
Talltimmerklasserna 2 och 3 slås samman, vilket innebär att talltimmerstockar med kvalitet 2 och 3 ska mätas
in och redovisas med kvalitet 3


Övrigt talltimmer
Mätningarna redovisas med omfattning 5

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sortiment
Gransågtimmer

 

Mätplats

Mönsterås (9267), Kinda (9263), Ramkvilla (9621), Torsås (9556) och Långasjö (9378)

 

Kvalitet/Redovisning
Granstockar med 6-20% skogsröta i ändytan redovisas med kvalitet 8 och orsakskod 3. För att klassas med kvalitet 8 får dock inte skogsrötan i stock vara centrumställd, d.v.s. beröra märgen. Gäller både för virkespartier som fullklassas resp. 0-klassas.

 

Övrigt
Mätningarna redovisas med omfattning 5.

Observera att tabellinställningarna i Remas inmätningssystem ska ändras så att kvalitet 8 blir en tillåten
kvalitetskod.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sortiment
Gransågtimmer

 

Mätplats

Ramkvilla (9621), Torsås (9556) och Långasjö (9378)


Mätning/redovisning
Grantimret mäts med 0-klassning (kvalitet 0 eller 9). Grantimmerstock ska hålla lägst kvalitet 2 enligt SDCs instruktion för kvalitetsbestämning av sågtimmer för att vara leveransgill.

 

Övrigt

I blandpartier klassas även gran och mätningarna redovisas med omfattning 5. För enstaka tallstockar i granpartier tillåts 0-klassning.