Tillbaka till mätinstruktioner

4.30 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GRANSÅGTIMMER VID TURE JOHANSSONS TRÄVARU

 

Mätplats
Ture Johansson Trävaru AB (9172)

 

Sortiment/trädslag
Gransågtimmer


Mätmetod
Stockmätning


Kvalitet/Redovisning

Granstock avverkad av ej levande stamdel (torrstock) tillåts (lagringsröta och insektsskada i veden tillåts dock ej) och registreras med kvalitet 5.

Granstockar med 6-20% skogsröta i ändytan redovisas med kvalitet 8 och orsakskod 3. För att klassas med
kvalitet 8 får dock inte skogsrötan i stock vara centrumställd, d.v.s. beröra märgen. Gäller både för
virkespartier som fullklassas resp. 0-klassas.


Övrigt
Mätningarna redovisas med omfattning 5.
Observera att tabellinställningarna i Remas inmätningssystem ska ändras så att kvalitet 5 och 8 blir tillåtna
kvalitetskoder.