Tillbaka till mätinstruktioner

4.29 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GRANSÅGTIMMER TILL ATA MOHEDA

 

Mätplats
ATA Moheda (9517)


Sortiment/trädslag
Gransågtimmer (0120)

 

Mätmetod
Stockmätning

 

Kvalitet/Redovisning
Inget årsringskrav för lägsta klass (8 årsringar). Granstockar med 6-20% skogsröta i ändytan redovisas med kvalitet 8 och orsakskod 3. För att klassas med kvalitet 8 får dock inte skogsrötan i stock vara centrumställd, d.v.s. beröra märgen. Gäller både för
virkespartier som fullklassas resp. 0-klassas.

 

Övrigt
Observera att tabellinställningarna i RemaSawcos inmätningssystem ska ändras så att kvalitet 8 blir en tillåten
kvalitetskod.