Tillbaka till mätinstruktioner

4.17 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GRANTIMMER TILL BJERNAREDS SÅGVERK

 

Mätplats

Bjernareds sågverk (9332)


Sortiment
Grantimmer


Mätmetod
Stockmätning


Kvalitet

I kvalitet 1 av gran tillåts maximalt 80 cm utbytesförlust. I övrigt gäller VMF Syds generella mätningsbestämmelser för barrsågtimmer (4.01).

 

Redovisning

Timret mittmäts och ska redovisas med måttslag 25.