Tillbaka till mätinstruktioner

4.28 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRSÅGTIMMER TILL WALLNÄS

 

Mätplats
Wallnäs (9212)


Mätmetod
Stockmätning

 

 

Sortiment
Barrsågtimmer


Dimensioner


Diameter
Största diameter: Ingen begränsning

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sortiment/trädslag
Gransågtimmer (sortiment 04)

 

Säljare

Södra Skog


Kvalitet/Redovisning
Granstockar med 6-20% skogsröta i ändytan redovisas med kvalitet 8 och orsakskod 3. För att klassas med
kvalitet 8 får dock inte skogsrötan i stock vara centrumställd, d.v.s. beröra märgen. Gäller både för
virkespartier som fullklassas resp. 0-klassas.

Mätningarna redovisas med omfattning 5. Observera att tabellinställningarna i RemaSawcos inmätningssystem ska ändras så att kvalitet 8 blir en tillåten kvalitetskod.

 


Övrigt
I övrigt enligt VMF Syds generella mätningsbestämmelser för barrsågtimmer