Tillbaka till mätinstruktioner

4.05 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TILLÄMPNING AV FÄRSKHETSKRAV PÅ BARRSÅGVARA VID SÖDRAS SÅGVERK

 

Vid Södras egna barrsågverk för leveranser från Södra Skog skall följande regler tillämpas:

 

Virkesorder som avser barrsågråvara skall ha fällningsvecka för avverkningens start angiven. Timmer som avverkats under perioden 1/11 - 28/2 och anmälts senast den 15/3 mäts i befintligt skick, då intransporten skett inom 4 veckor från orderdatum.

 

Timmer som avverkats under perioden 1/3 - 31/10 och anmälts inom två veckor från påbörjad avverkning mäts i befintligt skick, då intransporten skett inom 2 veckor från orderdatum.
 
Vid för sen intransport skall man i mätningen bortse från eventuella skador. Omfattning 1 anges när så är möjligt. Särskild lista med volymprocentandel skadat timmer skall föras (
se blanketten "Skadade partier barrsågråvara som inmätts utan hänsyn till lagerskada - Södra timber" på Sydsidan under "Dokument/publikationer" → "Blanketter").

 

Allmänt
Vid mer än 10% vrak sker mätningsvägran såvida inte annat har fastställts.
 
Lista över skadade partier som inmätts enligt omfattning 1 ska direkt efter varje månadsskifte skickas till sågverkets platschef eller den uppgiften delegerats till.

 

Avsteg från ovanstående tillämpning skall vara godkänd av ansvarig person vid sågverket.