Tillbaka till mätinstruktioner

5.13 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR KÄHRS-TIMMER

 

Köpare
AB Gustaf Kähr

 

Sortiment
0480. Mätorderns mottagningsplatskod vid bilvägsmätning måste ha avläggskod 6 (8 2000 6).

 

Dimensioner


Längd
200 - 327 cm (Blockstock/Diamantstock 26-29 dm)
Stock i längdintervallet 200 - 229 cm kortas med 3 dm.

Stock kortare än 200 cm eller längre än 327 cm vrakas.

 

Diameter
Minsta toppdiameter 18 cm ub. (Blockstock minst 30 cm ub. Diamantstock minst 40 cm ub)

 

Kvalitet
Leveransgill stock skall ha minst 0,5 m sammanhängande användbar del runt om eller minst 1,0 meter användbar del på ena stockhalvan (vattskott tillåts). Användbar del innebär max tre friska kvistar per meter, max 2,5 cm i diameter. I övrigt se tabell på nästa sida. För kvist görs längdavdrag enligt tabellen. Längdavdrag för största ändfel tillkommer om ändfel finns. Samma sak gäller längdavdrag för eventuella övriga fel.


Blockstock: Obegränsat antal med friska kvistar upp till 50 mm tillåts samt en frisk kvist mellan 50-100 mm. Obegränsat antal torr- rötkvistar max 25 mm. Vattskott, solsprickor och ljus dubbelsplint tillåts. Blockstock ska vara färsk.

 

Diamantstock: Inga synliga kvistmärken. Ej dubbelsplint. Vattskott tillåts. Diamantstock ska vara färsk.

 

Redovisning
Mätplats på stockdatablankett och ID-handling 2 000 6.
Kvalitet 5, 0 (diamantstock), 7 (blockstock) eller 9.
Omfattning 5.


Särskild bestämmelse
På stock som bedömts leveransgill skall nettolängd efter längdavdrag vara minst 5 dm. (För stort längdavdrag justeras.) Stockdatablankett SDC måste användas.

 

 

MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR KÄHRSTIMMER

 

Kvalitetsfel

Längdavdrag/diameternedsättning
Splintved (endast ek): Max 2,5 cm i toppändan För ytved därutöver görs nedsättning av diam.

Kvistar

Max 2 kvistar/m

 
- Frisk kvist och vattskott: 2 * Kvistens diameter
- Torr kvist 3 * Kvistens diameter
- Rötkvist 4 * Kvistens diameter

Halv kvist i ände på stock räknas ej.
I ett enskilt kvistvarv görs avdrag för högst två kvistar över 2,5 cm. Vattskott bedöms på samma sätt som kvist.

Övervallade kvistar/vattskott tas som torra och medräknas i kvistantalet.

3 kvistar/m: 10 dm
4 kvistar eller fler/m: 15 dm

Ändfel

En bred rak spricka eller
röta upp till 10% av diametern:

 

5 dm

 

Allmänt om ändfel:

Fel med största avdraget avgör längdavdraget.

Mörk dubbelsplint, en ringspricka,röta upp till 25 % av diametern eller två breda sprickor: 5 dm
Två ringsprickor, stjärnsprickor, röta upp till 50% av diametern: 10 dm Är felet genomgående vrakas stocken.
Spricka synlig i mantelytan Motsvarande sprickans längd. Om sprickans längd överskrider halva stocklängden vrakas stocken. 

Övriga fel:

Fällkam över 5 cm:

 

5 dm

Diameteravdrag skall även göras för splintveden.

 

Gammal stock och torra träd: 5 dm
Barkavskav mer än 50% 2 cm diameternedsättning
Besvärande rotben: 5 dm

Rotben som skjuter ut mer än 15 cm i förhållande till en nivå 20 cm från rotskäret (se figur nedan).

Kviststump eller ojämnhet mer än 3 cm över mantelytan: 1 dm/kvist eller ojämnhet
Virke längre än 327 cm Vrakas
Lyror och barkslag: Volymavdrag efter storleken.
Avkortning: Fel inom 3 dm från stockända får totalavkortas. Fanérstock får dock endast avkortas för fällkam och rotben.
Avdragsgräns för kvalitetsfel: Ner till 0,5 m kvarvarande stocklängd.
Vrakgränser: Kvarvarande kvist överstigande 5 cm längd. Metall.
Krök över 5% av längden.
Slängkrök som föranleder mer än 2 cm nedsättning av diametern.